Skupština Republike Kosova

Nabavka

Saopštenja

Përshkrimi i çmimit - Pajisje për Sallën Plenare - 101-21-2901-1-1-1 (KU101 21 010 111)

četvrtak,27 maj, 2021

Dosja e tenderit - Pajisje për Sallën Plenare - 101-21-2901-1-1-1 (KU101 21 010 111)

Izveštaji

ponedeljak,15 januar, 2024

Planifikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2024

ponedeljak,16 januar, 2023

Konačno planiranje nabavke za 2023 godinu

sreda,19 januar, 2022

Konačno planiranje nabavke za 2022 godinu

Ugovori

četvrtak,18 jul, 2024

Kontrata - Lyrja e objektit të Kuvendit - 101-24-4431-2-2-1 (KU101 24 025 221)

ponedeljak,08 jul, 2024

Kontrata - Furnizimi me mekanizma të dritareve - 101-24-4646-1-2-1(KU101 24 018 121)

petak,05 jul, 2024

Kontrata - Logoja e Kuvendit -101-24-1314-4-2-3 (KU101 24 006 423)

petak,05 jul, 2024

Kontrata - Servisimi hardverik - 101-24-4528-2-2-1 (KU101 24 014 221)

petak,14 jun, 2024

Kontrata - Pajisje të TI-së-101-24-1560-5-5-8 (KU 101 24 007 121)