Skupština Republike Kosova

Nabavka

Saopštenja

Përshkrimi i çmimit - Pajisje për Sallën Plenare - 101-21-2901-1-1-1 (KU101 21 010 111)

četvrtak,27 maj, 2021

Dosja e tenderit - Pajisje për Sallën Plenare - 101-21-2901-1-1-1 (KU101 21 010 111)

Izveštaji

sreda,19 januar, 2022

Konačno planiranje nabavke za 2022 godinu

sreda,20 januar, 2021

Konačno planiranje nabavke za 2021 godinu

utorak,03 mart, 2020

Konačno planiranje nabavke za 2020 godinu

Ugovori

utorak,29 novembar, 2022

Furnizimi me bateri - 101-22-13122-1-3-5 (KU101 22 043 135)

ponedeljak,21 novembar, 2022

Kontrata - Mirëmbajtja mujore, riparimi i liftave - 101-22-8695-2-2-1 (KU101 22 015 221)

sreda,02 novembar, 2022

B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës - Transkriptimi - 101-22-11886-2-4-7 (KU101 22 042 247)

sreda,02 novembar, 2022

B52 Njoftimi për nënshkrim - Pako me dhurata - 101-22-12115-1-4-7 (KU101 22 041 147)

ponedeljak,24 oktobar, 2022

Kontrata - Pastrim dhe mirëmbajtje - 101-21-11113-2-2-5 (KU101 22 039 225)