Skupština Republike Kosovo

Komisija za spoljne poslove i dijasporu

Komisija, u okviru delokruga i odgovornosti, gradi saradnju sa parlamentima drugih država i promoviše članstvo skupštine u regionalnim i međunarodnim parlamentarnim organizacijama, i razmatra sva pitanja koja se tiču dijaspore.

Kalendar aktivnosti komisije

utorak, 10.00 16 novembar 2021
Sala N225

Sednica komisije

Zapisnik
Dnevni red
petak, 11.00 12 novembar 2021
Sala C301

Sednica komisije

Zapisnik
Dnevni red

Sastav komisije

Minire

Hasani

Koordinatorka

038 200 10 621

044 952 134

Manush

Krasniqi

Administrativni zvanicnik

038 200 10 620

044 605 542

Dokumenti komisije

(Nema dokumenata)

DELOKRUG

Delokrug ove Komisije, obuhvata:

 • u saradnji sa predsednikom i predsedništvom skupštine, gradi saradnju sa parlamentima drugih država i promoviše članstvo skupštine u regionalnim i međunarodnim parlamentarnim organizacijama;
 • praćenje predsednika skupštine na međunarodnim parlamentarnim sastancima;
 • ratifikaciju u bloku ili odvojeno postojećih ugovora, koja Kosovo želi da potpiše;
 • praćenje pregovora predvođenih od strane Vlade za njeno supartnerstvo u novim ugovorima i pokretanje debate za ratifikaciju istih;
 • nadzor sprovođenja zakona o spoljnim poslovima, dijaspori i diplomatskim imunitetima;
 • nadzor akcija vlade u planu spoljne politike i dijaspore;
 • praćenje ministra spoljnih poslova i dijaspore na određenim važnim sastancima;
 • saradnja sa homolognim komisijama parlamenata drugih zemalja;
 • promovisanje parlamentarne diplomatije skupštine;
 • razmatranje nacrta zakona predloženih od strane Ministarstva spoljnih poslova i dijaspore;
 • razmatranje nacrta budžeta i revidiranje budžeta resornog odgovarajućeg ministarstva i pružanje preporuke Komisiji za budžet, njegovo razmatranje i usvajanje u skupštini, uključujući i amandmane;
 • razmatranje ostalih pitanja, određenih ovim Pravilnikom i pitanja koja se posebnom odlukom skupštine prenose ovoj komisiji.

 

U vršenju funkcija, Komisija sarađuje sa odgovarajućim resornim ministarstvom, diplomatskom mrežom Kosova i svim ostalim ministarstvima, od kojih može zahtevati konkretne podatke, uključujući tu i direktne izveštaje ministara ili ostalih odgovornih lica, kada se to zahteva od Komisije.