Skupština Republike Kosovo

Memorandum

Memorandum o razumevanju između Skupštine Republike Kosovo i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne lrske koju zastupa ambasada Britanije

DONACIJA PROGRAMA RAZVOJA UJEDINJENIH NACIJA SKUPŠTINI KOSOVA