Skupština Republike Kosova

Predanost Kosova

Republika Kosovo je predana Ciljevima održivog razvoja i u značajnoj meri je doprinela uvođenju ove nove globalne agende.

Predanost je započela obimnim javnim konsultacijama koje su održane uz podršku Ujedinjenih nacija od 2012. do 2015, što se je nastavilo ambicioznim planom za integraciju i primenu globalnih ciljeva, a u skladu sa "Nacionalnom razvojnom strategijom 2016- 2021/PLAN za održiv razvoj ", "Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju " i "Agendom evropskih reformi ", a kulminirala je u januaru 2018, formalnim usvajanjem u Skupštini Kosova Rezolucije o SDG .

SDG pružaju Kosovu direktnu vezu sa najvažnijim globalnim procesima 21. veka i prostor da uskladi svoje razvojne napore sa ovim novim, univerzalnim standardom za razvoj, koji će osigurati da niko neće biti ostavljen po strani.
Usvajanjem Rezolucije o SDG, Republika Kosovo nastavlja da integriše ciljeve u svoj proces strateškog planiranja kako bi ispunila preduslove za učlanjenje u Evropsku uniju.