Skupština Republike Kosovo

Sve vesti

Sa sednice Komisije za ljudska prava, polnu ravnopravnost, žrtve seksualnog nasilja rata, za nestala lica i peticije

23.07.2021

Institucija Narodnog advokata Kosova je pre izvesnog vremena pripremila Izveštaj koji u sebi sadrži podatke u vezi preporuka i implementacija ovih preporuka od strane centralnih, lokalnih i nezavisnih institucija na celom području Kosova u zadnjih pet (5) godina