Skupština Republike Kosovo

Predsednik Konjufca sastao se sa predsednicima parlamentarnih grupa

14.04.2021

Predsednik Skupštine Republike Kosovo g. Glauk Konjufca sastao se sa predsednicima parlamentarnih grupa, kako bi razgovarao i koordinisao aktivnosti u vezi sa različitim aspektima rada Skupštine.
 
Tako je na sastanku bilo reči o novom Poslovniku Skupštine, formiranju grupa prijateljstva, formiranju delegacija Skupštine, kao i o finalizaciji sastava parlamentarnih komisija. 
 
Govoreći o novom Poslovniku Skupštine, predsednik Konjufca je obavestio predsednike parlamentarnih grupa da je ovo pitanje već dugo vremena tretirano, ali da proces još uvek nije zatvoren. Pokrenuo je potrebu za njegovo hitno tretiranje. 
 
„Potreban nam je novi Poslovnik koji bi eliminisao probleme koji su se pojavili u poslednjih deset godina, pa smo zbog toga danas ovde da razgovaramo, s obzirom na hitnost usvajanja ovog osnovnog dokumenta“, rekao je Konjufca.
 
Predsednici parlamentarnih grupa takođe su naglasili važnost razmatranja i usvajanja Poslovnika Skupštine u najkraćem mogućem roku.
 
U ovoj tački zaključeno je da se aktom predsednika Skupštine koji podržava predsednike parlamentarnih grupa obrati Komisiji za zakonodavstvo, od koje se zahteva završetak preostalih poslova u vezi sa novim Poslovnikom Skupštine.
 
Na ovom sastanku razgovarano je i o formiranju grupa prijateljstva, u kom slučaju je naglašeno da bi grupe prethodnog zakonodavnog tela trebalo da budu ponovo funkcionalizovane, a takođe bi trebalo razmotriti mogućnost formiranja novih grupa.
 
Pored toga, razgovarano je o formiranju skupštinskih delegacija, koje će predstavljati instituciju u međunarodnim organizacijama. Predsednik Konjufca obavestio je predsednike parlamentarnih grupa o broju delegacija i broju reprezentativnih članova.
 
Potom se raspravljalo o potrebi finalizacije sastava parlamentarnih komisija, postavljajući potrebu za izmene i dopune koje se trebaju desiti i njihovo usvajanje na sledećoj sednici. 
 
Na ovom sastanku razgovarano je i o drugim pitanjima od interesa za rad Skupštine.