Skupština Republike Kosovo

Sa konstitutivne sednice Komisije za nadzor javnih finansija

08.04.2021

Komisija za nadzor javnih finansija, kojom je predsedavala Hikmete Bajrami, održala je danas konstitutivnu sednicu.

Predsednica je otvorila diskusiju o planu rada Komisije i sledećim koracima u postavljanju prioriteta.

Članovi su predložili da se prvo razmotre izveštaji za 2019. godinu, kao i izveštaji 10 najvećih opština koje imaju najveći budžet.

Zatim, predsednica Bajrami je zahtevala od članova Komisije da budu jedinstveni i da međusobno sarađuju, kao i da ostave po strani stranačka pitanja kako bi Komisija uspešno obavljala svoj posao.