Skupština Republike Kosovo

Sa sednice Komisije za ekonomiju, industriju, preduzetništvo i trgovinu

12.10.2021

Danas je Komisija za ekonomiju, industriju, preduzetništvo i trgovinu, kojom predsedava Ferat Shala predsednik, održala redovnu sednicu.

Nakon diskusija o Godišnjem izveštaju Regulatornog ureda za energiju - RUE za 2020. godinu na ovoj sednici, članovi Komisije su glasali za ovaj izveštaj, ne dajući podršku navedenom izveštaju.

Tokom sednice, Komisija je odlučila da se raspiše konkurs i formirala je Panel za intervju za izbor zamenika direktora Regulatornog autoriteta za usluge vode (RAUV), sastavljen od svih članova Komisije.

Zatim, predsednik Shala je otvorio diskusiju u vezi sa organizovanjem javne rasprave o trgovinskim preprekama Kosovo-Srbija, na predlog KDI-a. Shala je naglasio da je Komisiji potrebna otvorena rasprava o svim izazovima i preprekama sa kojima se suočava ekonomija zemlje.

“Ja sam za organizovanje takve rasprave, da vidimo izazove, mogućnosti i međuinstitucionalnu saradnju, ali i da vidimo na koji nivo je dostigla izvršna vlast, kako bismo znali situaciju”, naveo je Shala. 

Kako bi ova rasprava obuhvatila sve relevantne aktere, u načelu je odlučeno o organizaciji, dok će se pitanjem vremena održavanja i drugim modalitetima baviti predlagač ove rasprave KDI.

Na kraju, Komisija je zaključila da je Ministarka ekonomije Artane Rizvanolli potvrdila dolazak u Komisiji da izveštava. Dakle, na narednoj sednici se očekuje da ministarka Rizvanolli izveštava pred ovom komisijom.