Skupština Republike Kosova

Zakonodavna Istraživanja

Poslanici Skupštine Kosovo kao i njihove kolege iz drugih parlamenta, imaju potrebu za pristupom informacija kao i istraživanja koja su ažurirana i tačna, na taj način da delotvorno vrše svoje parlamentarne obaveze. Ispunjivanje ove obaveze je poverena Direkciji za istraživanja, biblioteke i arhivu (DIBA), koja za poslanike i parlamentarne komisije, pruža istraživanja/stručne analize  prema zahtevu ali i sopstvenom inicijativom. Vodeća načela rada DIBA-a su da, istraživačke usluge budu prihvatljive, jasne, tačne, stručne a i u nekim slučajevima i poverljive

Osim unutrašnjih istraživanja, uz podršku rada poslanika i parlamentarnih komisija, mogu se pružiti i spoljašnja zakonodavna istraživanja, kao što je i slučaj sa projektom USAID-a „Podrška spoljašnjih aktivnosti za parlamentarna istraživanja“, projekt ovaj, koji je financiran od strane USAID-a i primenjen u Skupštini Kosova od strane Kosovskog Demokratskog Instituta  (KDI).