Skupština Republike Kosova

Predlozi zakona

Nacrti zakona

164 Predlozi zakona
Nacrt zakon br.08/L-290 o izmenama i dopunama Zakona br.08/L-013 o imovinskim pravima stranih državljana u Republici Kosova

Predlagač: Vlada

Nacrt zakon br.08/L-289 o Nezavisnoj Komisiji za Medije

Predlagač: Vlada

Nacrt zakon br.08/L-288 o zaštiti potrošača

Predlagač: Vlada

Nacrt zakon br.08/L-287 o Savetu Bezbednosti Republike Kosova

Predlagač: Vlada

Nacrt zakon br.08/L-286 o Državljanstvu Kosova

Predlagač: Vlada

Zakoni

Zakoni

339 Zakoni

PleaseSelectAnyFilter*

08/L-260
Zakon br.08/L-260 o budžetskim izdvajanjima za Budžet Republike Kosovo za 2024 godinu
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-257
Zakon br.08/L-257 o upravljanju poreskim postupcima
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-255
Zakon br.08/L-255 o socijalnim i porodičnim usluga
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-252
Zakon br.08/L-252 za ratifikaciju Sporazuma između Republike Kosovo, predstavljano u Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja i Deutsche Gesellschaft fur Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, za projekt podrške održivom razvoju poljoprivrednog sektora u ruralnim područjima kroz diversifikaciju aktivnosti
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-251
Zakon br.08/L-251 o potvrđivanju Sporazuma o finansiranju između Republike Kosovo, koju zastupa Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera i Evropske Investicione Banke za projekat -Rehabilitacija železničke pruge 10 B
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon