Skupština Republike Kosovo

Nacrt zakon br.08/L-148 o ratifikaciji -finansijski okvirni sporazum o partnerstvu između Republika Kosova i Evropske Komisije o specifičnim aranžmanima za sprovođenje finansijske pomoći unije Kosovu u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III)

03.06.2022
Predlagač: Vlada
18.07.2022
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional në parim
28.07.2022
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Usvojen
Datum faze
Razmatranje predloga zakona u funkcionalnom odboru

Primedbe i predlozi koje su zainteresovane stranke podnele u pismenoj formi

Datum faze
Razmatranje predloga zakona u glavnim odborima
Datum faze
Pretres u odborima
Datum faze
Treće razmatranje

Predloženi amandmani

Datum faze
Usvajanje zakona u Skupštini
Datum faze
Osporavanje zakona u Ustavnom sudu
Datum faze
Osporavanje zakona od strane predsednika
Datum faze
Proglašenje zakona