Skupština Republike Kosovo

Zakoni

137 Zakoni

PleaseSelectAnyFilter*

08/L-054
Zakon br.08/L-054 o ratifikaciji “Amandman br.1 Finansijskog Sporazuma za IPA 2017, deo 1, između Republika Kosova i Evropske Unije“
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon
08/L-031
Zakon br.08/L-031 o ratifikaciji Sporazuma o finansiranju „Kosovski hitni projekat za COVID-19 -dodatno finansiranje“ između Republike Kosovo i Međunarodnog Udruženja za Razvoj
-

Predlagač: Vlada

Pregledaj Zakon