Skupština Republike Kosova

Sa sednice Komisije za prava i interese zajednica i povratak

23.05.2024

Na današnjoj sednici Komisije za prava i interese zajednica i povratak, kojom je predsedavao gospodin Hudajet Huseni, prvi zamenik predsednika Komisije, razmatrana su dva Nacrta zakona, i to razmatranje Izveštaja sa amandmanom Funkcionalne komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, inovacije, kulturu, omladinu i sport na Nacrt zakona br.08/L-277 o sportu kao i razmatranje Izveštaja sa amandmanom Funkcionalne komisije za obrazovanje, nauku, tehnologiju, inovacije, kulturu, omladinu i sport na Nacrt zakona br.08/L-264 o omladini.

    U nastavku sednice članovi Komisije su razmatrali gore navedene Nacrte zakona i sa većinom glasova su je i usvojili.