Skupština Republike Kosova

Sednica komisije za evropske integracije

23.05.2024

Pod upravom predsednice Rrezarta Krasniqi, Komisija za evropske integracije je danas održala redovnu sednicu. 

Komisija je na ovoj sednici dala podršku za pet nacrta zakona: Nacrt zakona o sportu, Nacrt zakona o mladima, Nacrt zakona o registru stvarnih vlasnika, Nacrt zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, sa amandmanima funkcionalne Komisije iz aspekta usklađenosti sa zakonodavstvom EU, kao i Nacrt zakona o potvrđivanju amandmana br. 2 finansijskog sporazuma između Republike Kosovo i Evropske unije za program IPA 2016. 

Komisija je razmatrala i druga pitanja iz svog delokruga.