Skupština Republike Kosova

Skupština je nastavila rad plenarne sednice 

24.05.2023

Skupština Republike Kosovo, kojom je predsedavao predsednik Glauk Konjufca, nastavila je rad plenarne sednice održane 23. marta 2023. godine.

U nedostatku kvoruma, glasanje o Nacrtu zakona o reproduktivnom zdravlju i medicinski potpomognutoj oplodnji, kao i načelno glasanje o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i mineralima, izmenjenim i dopunjenim Zakonom br. 04/L-158, pomereni su za glasanje na nekoj od narednih sednica.

Zatim su poslanici Skupštine Kosova glasali za izbor tri člana Nezavisne komisije za medije. Poslanik Nijazi Isaku predstavio je kandidate i procedure glasanja za izbor članova. 
 
Nakon formiranja komisije za ocenjivanje i tajnog glasanja poslanika, Skupština je iz redova žena izabrala Luljetu Aliu Krasniqi za člana KNM-a, dok za izbor ostalih članova nije postignut dovoljan broj glasova iste komisije. Za izbor ostalih članova ponovo će biti raspisan javni konkurs. 

Potom je poslanica Arbëresha Kryeziu predstavila predložene kandidate za članove Komisije za žalbe na medije kao i druge procedure za izbor člana navedene komisije. 

Nakon formiranja komisije, u nedostatku kvoruma, nije bilo odlučivanja po ovoj tački. 

Sednica je prekinula rad, da bi nastavila sa ostalim tačkama dnevnog reda sutra u 10.00 časova.