Skupština Republike Kosovo

Sa plenarne sednice skupštine

16.10.2020

Današnja sednica, predvođena od strane predsednice skupštine, dr. Vjosa Osmani, počela je sa redovnim sednicama, izjavama van dnevnog reda i parlamentarnim pitanjima. 

Nakon isteka posvećenog vremena za ove dve tačke, predsednica sednice je nastavila redom sa razmatranjem četiri nacrta zakona: Nacrt zakona o ratifikaciji sporazuma između Republike Kosovo i Međunarodnog udruženja za razvoj, o finansiranju programa – podsticanje i iskorišćavanje mogućnosti za obezbeđivanje vode, Nacrt zakona o ratifikaciji Okvirnog sporazuma o kreditu između Razvojne banke Saveta Evrope i Kosova – instrument finansiranja javnog sektora za emergentno reagovanje nad COVID-19, Nacrt zakona o ratifikaciji Sporazuma o kreditu za urgentnu likvidnost vitalne infrastrukture između Republike Kosovo i Evropske banke za obnovu i razvoj i Nacrt zakona o ratifikaciji Finansijskog ugovora između Republike Kosovo i Evropske banke za investicije, za projekat otpadnih voda u Gnjilanu. 

Predstavljanje i obrazloženje ovih nacrta  zakona je obavila ministarka finansija Hykmete Bajrami, pred poslanicima tražeći od njih da iste usvoje. 

Nakon obrazloženja nacrta zakona, prema postupku, govorili su predsednici parlamentarnih grupa, koji su izrazili stavove grupa koje zastupaju, a nakon njih su govorili i ostali poslanici skupštine. 

Zbog nedostatka kvoruma, za tri gorepomenuta nacrta zakona nije imalo odlučivanja, a Nacrt zakona o ratifikaciji Okvirnog sporazuma o kreditu između Razvojne banke Saveta Evrope i Kosova – instrument za finansiranje javnog sektora za emergentno reagovanje nad COVID-19, je usvojen. 

Predsednica skupštine, Vjosa Osmani, uzela je reč i obratila je pažnju poslanicima i svim komisijama, kao i osoblju komisija, da kada je reč o ratifikaciji različitih međunarodnih sporazuma sa Kosovom, koristiće se ustavni naziv, Republika Kosovo. Ova odluka, prema rečima predsednice Osmani, doneta je jednoglasno od strane svih poslanika svih političkih stranaka u prošlom sazivu. 

U nastavku su razmotreni po prvi put još tri nacrta zakona: Nacrt zakona o peticijama, Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o verskoj slobodi na Kosovu, Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih subjekata, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-058, Zakonom br. 04/L-122 i Zakonom br. 003/L-073 o opštim izborima u Republici Kosovo, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 03/L-256.

Obrazloženje za ova tri nacrta zakona je predstavio zamenik premijera Driton Selmanaj, koji je tražio podršku poslanika za usvajanje, ali ni za ove nacrte zakona nije imalo dovoljnog kvoruma. 

Dok, Nacrt Građanskog zakonika Republike Kosovo, zbog obima i neophodnog vremena za tretiranje, danas nije razmotren. 

Nakon toga, sednica je nastavila sa razmatranjem Izveštaja Centralne banke Republike Kosovo za 2019. godinu, koji je, nakon diskusija poslanika, usvojen većinom glasova. 

Poslanici su takođe imenovali šest članova Veća za besplatnu pravnu pomoć: Lyra Çela, predstavnica Ministarstva Pravde, Jelena Krivčević iz Ministarstva za zajednice i povratak, Orhan Devaja iz Ministarstva finansije, Admir Salihu iz Advokatske komore Kosova, Beshir Islami iz Vrhovnog suda i Nazife Jonuzi iz nevladinih organizacija. 

Skupština je tajnim glasanjem izabrala Granit Musliu, Xhevat Latifi i Azra Dešić, za članove Nezavisne komisije za medije. 

Na kraju sednice, uz saglasnost predsednika Parlamentarnih grupa odlučeno je da Nacrt zakona o peticijama, Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o verskoj slobodi na Kosovu, Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih subjekata, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-058, Zakonom br. 04/L-122, i Zakonom br. 003/L-073 o opštim izborima u Republici Kosovo, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 03/L-256, budu stavljeni ponovo na glasanje u sredu, 21. oktobra.