Skupština Republike Kosovo

Predlozi zakona

Predlozi zakona

88 Predlozi zakona

PleaseSelectAnyFilter*

Nacrt zakon br.07/L-038 o elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskim transakcijama

Predlagači: Qeveria

Nacrt zakon br.07/L-037 o izmenama i dopunama Zakona br.02/L-31 verskim slobodama na Kosovu

Predlagači: Qeveria

Nacrt zakon br.07/L-036 o ratifikaciji finansijskog ugovora između Republike Kosova i Evropske Investicione Banke za Projekat izgradnja postrojenja za prečiščavanje otpadni voda u Gnjilanu

Predlagači: Qeveria

Nacrt zakon br.07/L-035 o ratifikaciji Sporazuma o kreditu za likvidnosti hitnih slučajeva vitalne infrastrukture između Republike Kosova i Evropske Banke za Obnovu i Razvoj

Predlagači: Qeveria

Nacrt zakon br.07/L-034 o ratifikaciji Ugovora između Vlade Republike Kosova i Vlade Republike Italije o transferu osuđenih lica

Predlagači: Qeveria

Zakoni

Zakoni

110 Zakoni

PleaseSelectAnyFilter*

07/L-001
Zakon br.07/L-001 o budžetskim izdvajanjima za budžet Republike Kosova za 2020
-

Predlagači: Qeveria

Prikaži zakon
06/L-161
Zakon br.06/L-161 o ratifikaciji Finansijskog Sporazuma za IPA 2018 između Kosova i Evropske Unije
-

Predlagači: Qeveria

Prikaži zakon
06/L-155
Zakon br.06/L-155 o zabrani igara na sreću
-

Predlagači: Qeveria

Prikaži zakon
06/L-144
Zakon br.06/L-144 o ratifikuji kreditnog sporazuma između Republike Kosova i Unicredit Bank Austria AG o finansiranju projekta za izgradnju vodovodnog sistema za Opštinu Istog
-

Predlagači: Qeveria

Prikaži zakon
06/L-143
Zakon br.06/L-143 o ratifikaciji Sporazuma o kreditu između Republike Kosovo i Unicredit Bank Austria AG u ulozi zajmodavac u vezi za finansiranjem projekta izgradnje sistema vodosnabdevanja za Opštinu Gračanica
-

Predlagači: Qeveria

Prikaži zakon