Kuvendi i Republikës së Kosovës

Komisioni Hetimor Parlamentar lidhur me procesin e privatizimit në Kosovë

Komisioni Hetimor Parlamentar lidhur me procesin e privatizimit në Kosovë

Kalendari i aktiviteteve të komisionit

(Nuk ka aktivitete)

Përbërja e komisionit

Stafi mbështetës i komisionit:

Fatbardha

Boletini

Zyrtare

Tel: 038 200 10 634

Mob: 044 811 626

Besarta

Gjyrevci

Zyrtare

Tel: 038 200 10 673

Mob: 044 811626

Ilir

Sefaj

Zyrtar

Tel: 038 200 10 564

Mob: 044 629 892

Dokumentet e komisionit

(Nuk ka dokumente)