Kuvendi i Republikës së Kosovës

Drejtoria për Media dhe Marrëdhënie me Publikun

Musli Krasniqi

Drejtor

Drejtoria për Media dhe Marrëdhënie me Publikun është përgjegjëse për:
a. Hartimin dhe publikimin e informacioneve, komunikatave për shtyp dhe informatave në lidhje me aktivitetet e Kuvendit dhe organeve të tij
b. Organizimin e konferencave për shtyp të Kuvendit dhe organeve të tij
c. Mirëmbajtjen, azhurnimin dhe publikimin e dokumenteve të organeve të Kuvendit në Ueb-faqe
d. Lehtësimin e marrëdhënieve dhe komunikimit me media me qëllim të qasjes më të lehtë në informacionet brenda Kuvendit
e. Informimin e Shoqërisë Civile dhe qytetarëve për aktivitetet e Kuvendit dhe organeve të tij
f. Krijimin e formave efikase për informim dhe qasje të qytetarëve për punën e Kuvendit dhe organeve të tij
g. Hartimin dhe publikimin e revistës, doracakëve dhe publikimeve të tjera
h. Publikimin e agjendave të Kuvendit dhe organeve të tij përmes monitorëve

Tel: 038 200 10 230
Cel: 044 405 383
Email: [email protected]
 

Drejtoria për Media dhe Marrëdhënie me Publikun përbëhet nga:

a. Njësia për Media
Koordinator i njësisë: Ismet Mahmuti
Tel: 038 200 10 235
Cel: 044 123 809
Email: [email protected]

b. Njësia për Marrëdhënie me Publikun
Koordinator i njësisë:
Burim Etemaj
Tel: 038 200 10 240
Cel: 045 223 263
Email: [email protected]