Lajmet e fundit

Nga mbledhja e Komisionit për Arsim, Shkencë, Teknologji, Inovacion, Kulturë, Rini dhe Sport

e martë, 11.05.2021

Nga mbledhja e Komisionit për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis dhe Infrastrukturë 

e martë, 11.05.2021

Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Barazinë Gjinore, Personat e pagjetur dhe Peticionet

e martë, 11.05.2021

Pas një diskutimi shterues, anëtarët e Komisionit ranë dakord që sot anëtarët e Komisionit të paraqesin vërejtjet dhe sugjerimet e tyre mbi rekomandimet e dhëna nga zyrtarët e Zyrës Legjislative në Kuvendin e Kosovës, në lidhje me procedurat e zgjedhjeve të pesë (5) zëvendësve te Avokatit te Popullit. Pas një diskutimi gjithëpërfshirës, anëtarët e Komisionit miratuan unanimisht Raportin e Institucionit të Avokatit te Popullit për vitin 2020.

LEXO LAJMIN E PLOTË

Pyetjet të cilat nuk janë qartë të formuluara dhe janë jashtë tematikave të Kuvendit, nuk do të publikohen.

Pyetja juaj u dërgua. 

Ju faleminderit!