Kuvendi i Republikës së Kosovës

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm

Arben Loshi

Zëvendësues i Sekretarit të Përgjithshëm të Kuvendit

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm përbëhet nga dy Drejtoritë e Përgjithshme dhe njësitë organizative :
a. Drejtoria e Përgjithshme për Çështje Ligjore dhe Procedurale
b. Drejtoria e Përgjithshme e Administratës

• Drejtoria për Protokoll dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare
• Drejtoria për Media dhe Marrëdhënie me Publikun
• Drejtoria për Prokurim

Nën mbikëqyrje të drejtpërdrejtë të Sekretarit të Përgjithshëm janë edhe:
• Auditori i Brendshëm, dhe
• Zyrtari Certifikues për Financa

Tel: 038 211 334, 038 200 10 200
Email: [email protected]
 

Menaxhere e Zyrës së Sekretarit: Drita Ibrahimi
Tel: 038 211 366, 038 200 10 204
Cel: 044 248 926
Email: [email protected]