Kuvendi i Republikës së Kosovës

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm

Arben Loshi

Zëvendësues i Sekretarit të Përgjithshëm të Kuvendit

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm përbëhet nga dy Drejtoritë e Përgjithshme dhe njësitë organizative :

a. Drejtoria e Përgjithshme për Çështje Ligjore dhe Procedurale;
b. Drejtoria e Përgjithshme e Administratës.

• Drejtoria për Protokoll dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare;
• Drejtoria për Media dhe Marrëdhënie me Publikun;
• Drejtoria për Prokurim.

Nën mbikëqyrje të drejtpërdrejtë të Sekretarit të Përgjithshëm janë edhe:

• Auditori i Brendshëm, dhe
• Zyrtari Certifikues për Financa.

Tel: 038 211 334, 038 200 10 200

Fax: 038 211 367

Email: [email protected]

 

Menaxhere e Zyrës së Sekretarit: Drita Ibrahimi

Tel: 038 211 366, 038 200 10 204

Fax: 038 211 367, 038 200 10 205

Cel: 044 248 926

Email: [email protected]