Kuvendi i Republikës së Kosovës

Drejtoria e Përgjithshme e për Çështje Ligjore dhe Procedurale

Xheladin Hoxha

Drejtor i Përgjithshëm

Drejtoria e Përgjithshme për Çështje Ligjore dhe Procedurale, është përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve profesionale ligjore dhe procedurale për Kuvendin dhe organet e tij, përmes njësive organizative.

Drejtoria e Përgjithshme për Çështje Ligjore dhe Procedurale përbëhet nga njësitë organizative:

a. Drejtoria për Çështje Plenare dhe Procedurale;
b. Drejtoria për Mbështetje të Komisioneve Parlamentare;
c. Drejtoria për Standardizim, Përafrim dhe Harmonizim Ligjor, dhe;
d. Drejtoria për Kërkim, Bibliotekë dhe Arkiv.

Tel: 038 211 329, 038 200 10 600

Cel: 044 340 168

Email: [email protected]

Asistente: Elfete Alshiqi Beqiri

Tel: 038 211 185, 038 200 10 607

Email: [email protected]