Kuvendi i Republikës së Kosovës

Drejtoria e Përgjithshme e për Çështje Ligjore dhe Procedurale

Xheladin Hoxha

Drejtor i Përgjithshëm

Drejtoria e Përgjithshme për Çështje Ligjore dhe Procedurale, është përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve profesionale ligjore dhe procedurale për Kuvendin dhe organet e tij, përmes njësive organizative

Drejtoria e Përgjithshme për Çështje Ligjore dhe Procedurale përbëhet nga njësitë organizative:
a. Drejtoria për Çështje Plenare dhe Procedurale
b. Drejtoria për Mbështetje të Komisioneve Parlamentare
c. Drejtoria për Standardizim, Përafrim dhe Harmonizim Ligjor, dhe
d. Drejtoria për Kërkim, Bibliotekë dhe Arkiv

Tel: 038 200 10 600
Cel: 044 340 168
Email: [email protected]
 

Asistente: 
Tel: 
Email: