120 deputetë

Legjislatura VII

Kuvendi i Kosovës ka gjithsej 120 deputetë te zgtjedhur me votim te fshehtë. Deputeti i Kuvendit është përfaqësues i popullit dhe vepron sipas bindjes dhe ndërgjegjes së tij.

Deputeti ka të drejtë për pjesëmarrje në punimet e Kuvendit, për të iniciuar ligje apo rezuluta, për t'u parashturar pyetje anëtarëve të Qeverisë, pët të votuar për vendimet e propozuara të Kuvendit, si edhe për të marrë pjesë në diskutime, në kushte të barabarta me deputetët tjerë të Kuvendit.
A
B
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
P
R
S
T
U
V
Y
Z