Komisioni për Buxhet dhe Financa

Komisioni për Buxhet e Financa është komision i përhershëm. Komisioni, në kuadër të fushëveprimit dhe të përgjegjësive, i shqyrton të gjitha çështjet, që kanë të bëjnë me buxhetin dhe me financat në Kosovë.