Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

Komisioni për Administratë Publike, Qeverisjes Lokale dhe Media, është komision funksional. Komisioni, në kuadër të fushëveprimit dhe të përgjegjësive, i shqyrton të gjitha çështjet që lidhen me funksionimin e shërbimeve civile, të administratës lokale dhe të mediave.