Kuvendi i Republikës së Kosovës

Komisioni për të Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve dhe Kthim

Komisioni për të Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve është Komision i Përhershëm. Komisioni, në kuadër të fushëveprimit dhe të përgjegjësive, i shqyrton të gjitha çështjet që lidhen me të drejtat dhe me interesat e komuniteteve.

Kalendari i aktiviteteve të komisionit

e hënë, 10:00 24 Shkurt 2020
Salla N10

Mbledhja e komisionit

Procesverbali

Të pranishëm: kryetare e komisionit- Miljana Nikoliq, zëvendëskryetar: Duda Balje dhe Fetah Rudi, anëtarët e tjerë: Ivan Todosjiviq, Zoran Mojsiloviq, Igor Simiq, Milosh Peroviq, Fidan Brina Jilta, Albert Kinolli, Etem Arifi, Veton Berisha, Adem Hodzha, Rasim Selmanaj dhe Arbër Rexhaj

Munguan: Elmi Reçica, Ljubinko Karaxhiq dhe Hajrullah Qeko

Të ftuar: përfaqësues nga OSBE-ja; Senad Karaahmetoviq dhe Anila Kadiu; Dafina Maxhuni KDI-i; Doruntina M. dhe Biondina Çanta nga Kuvendi i Republikës së Kosovës; Pleurat Rudi EUSR; Rozafë Thaçi – QKSS, dhe Celal Iliaz, Drejtoria për Media dhe Marrëdhënie me Publikun. Emrat e stafit mbështetës të komisionit, koordinatore - Natasha Prica-Tishma, zyrtare e lartë ligjore- Drita Çarkaxhiu

Rendi i ditës

Përbërja e komisionit

Dokumentet e komisionit

(Nuk ka dokumente)