Dokumentet

 Shpalo (PDF)

MEMORANDUM MIRËKUPTIMI MES KUVENDIT TË KOSOVËS, FONDACIONIT ERSTE DHE OJQ TOKA.pdf

U publikua: E Mërkure, 06.07.2016 
 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com