Dokumentet

 Shpalo (PDF)

Marrëveshja për zbatim (implementim) të projekteve për bashkëpunim teknik

U publikua: E Premte, 10.03.2017 
 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com