Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Mexhide Mjeku-Topalli

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Grupi parlamentar

 • PDK

Partia

Të dhëna personale

 • E lindur më 25.01.1970 në fshati Varosh
 • E martuar

Arsimimi

 • Fakulteti filozofik- prof. e Pedagogjisë
 • Studime postdiplomike-Psikologji Arsimore (afër diplomimit)

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

 • 10 vite mësimdhënëse, 5 vite drejtoresh në Sh.F.M.U " Jeta e Re", Greme, Ferizaj

Gjuhë tjetër përveç amtares

 • anglisht (mesatarisht), serbisht

Adresa

 • Greme, Ferizaj

Telefoni

 • 044 439 950