• E Hënë, 07.03.2016 11:00
 • Mbledhja e Nën-komisionit Salla: N 303
 •  

R e n d i i d i t ë s

1. Miratimi i rendit të ditës;

2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me 8,10,11,15,16 ,29

qershor, 22 korrik dhe 9 nëntor 2015;

3. Shqyrtimi i Projektligjit për Kuvendin e Republikës së Kosovës;

4. Te ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Hënë, 09.11.2015 13:00
 • Mbledhja e Nën-komisionit Salla: N 302
 •  

rend i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Hartimi i Projektligjit për Kuvendin e Republikës së Kosovës;
3. Amendamentimi i Rregullores së Kuvendit;
4. Të ndryshme.

Procesverbali
 • E Mërkure, 22.07.2015 11:00
 • Mbledhja e Nën-komisionit Salla: S-II
 •  

R e n d i i d i t ë s

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i kërkesës së Gjykatës Themelore në Prishtinë, për heqjen e imunitetit për Enver Hasanin dhe Arta Rama Hajrizi;
3. Te ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Hënë, 29.06.2015 09:00
 • Mbledhja e Nën-komisionit Salla: S-II
 •  

R e n d i i d i t ë s

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Hartimi i Projektligjit për Kuvendin e Republikës së Kosovës;
3. Te ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Marte, 16.06.2015 13:00
 • Mbledhja e Nën-komisionit Salla: S-II
 •  

R e n d i i d i t ë s

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Hartimi i Projektligjit për Kuvendin e Republikës së Kosovës;
3. Te ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 • Kryetare

  Grupi:

 • Grupi:

 • Grupi:

Anëtarët Grupi