Lajmet e fundit

Nga mbledhja e Komisionit për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe Kthim

E Marte, 25.04.2017
Në mbledhjen e sotme të Komisionit për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe Kthim, të kryesuar nga Jasmina Zhivkoviq, kryetare e Komisionit, u shqyrtua P/ligji nr. 05/L-158 për Shoqëritë Tregtare , me amendamentet e Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri.

Në mbledhje përveç anëtarëve të Komisionit , morën pjesë dhe përfaqësuesit e OSBE-së, Ambasadës së SHBA-së, NDI-së, KDI-së, si dhe Këshillit Konsultativ për Komunitete pran Zyrës së Kryetarit të Republikës së Kosovës.

Anëtarët e Komisionit pa diskutim, përkrahen procedimin e mëtejmë të P/ligjit nr. 05/L-158 për Shoqëritë Tregtare, me amendamentet e Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri, për miratim në Kuvendin e Republikës së Kosovës.

 

Nga mbledhja e Komisionit për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe Kthim