Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikqyrjen e Agjencisë kundër Korrupcionit

E Marte, 07.03.2017 11:00 në sallën S-II

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 03.02.2017;
3. Shqyrtimi i Raportit të Komisionit Funsional në Projektligjin nr. 05/L-127 për plotësimin e ligjit nr. 04./L-033 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit;
4. Shqyrtimi i Raportit plotësues me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr. 05/L-122 për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike;
5. Shqyrtimi i Raportit me amenadamente i grupit punues në Projektligjin nr.05/L-118 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/L-139 për Procedurën Përmbarimore;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali