Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Kryesisë

Kryesia e Kuvendit

E Mërkure, 08.03.2017 10:00 në sallën C 301

R e n d i  i  d i t ë s

1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mëparshme,
2. Procedimi i Projektligjit nr. 05/L-156 për Forcën e Sigurisë së Kosovës,
3. Shqyrtimi i propozimeve dhe kërkesave

 

Procesverbali