Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për të Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve dhe Kthim

E Mërkure, 22.03.2017 11:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 05/L-118 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 04/L-139 për procedurën përmbarimore me amendamente të Komisionit funksional për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikqyrjen e Agjencisë kundër Korrupcionit;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 05/L-105 për Mbrojtjen e Fëmijës, me amendamente e Komisionit funksional për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Persona të Pagjetur dhe Peticione;
4. Shqyrtimi i Projektligjit Nr.05/L-143 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-072 për Kontrollin dhe Mbikëqyrjen e Kufirit Shtetëror, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-21 me amendamente të Komisionit funksional per Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-së;
5. Të ndryshme.

 

 

Procesverbali