Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Mbikëqyrjen e Agjensionit Kosovar për Intelegjencë

E Mërkure, 05.04.2017 11:00 në sallën N 225

R e n d i  i  d i t ë s:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbaleve të mbledhjeve të komisionit, të mbajtura më 24.02.2017 dhe 03.03.2017;
3. Shqyrtimi i Raportit për Mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit për Klasifikimin e Informacioneve dhe Verifikimin e Sigurisë;
4. Të ndryshme.