Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

E Mërkure, 05.04.2017 11:00 në sallën N204

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 15.03.2017 dhe 22.03.2017;
3. Shqyrtimi dhe miratimi i raportit përfundimtar për Projektligjin nr.05/L-122, për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike;
4. Të Ndryshme.

 

Procesverbali