Kalendari i takimeve dhe i seancave

Seancë e Jashtëzakonshme

E Mërkure, 07.03.2018 11:00

Rendi i ditës

1. Debat parlamentar lidhur me vendimin e Regjistrit Evropian të Sigurimit të Cilësisë për Arsimin e Lartë (EQAR) për përjashtimin e Agjencisë Kosovare të Akreditimit

ProcesverbaliTranskripti