Komisija za zdravstvo, rad i socijalno staranje

 • Sreda, 10.10.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

DNEVNI RED


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Sastanak sa Glavnim inspektorom Inspektorata rada g. Basri Ibrahimi
Tema diskusije:
- Bezbednost i zdravlje na radu;
- Izveštavanje o smrtnim slučajevima na radnom mestu;
3. Formiranje Radne grupe za monitorisanje Zakona br. 04/L -190 o medicinskim proizvodima i medicinskoj opremi;
4. Razno.

 

 • Ponedeljak, 24.09.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

DNEVNI RED


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Sastanak sa predsednicima komora profesionalnih zdravstvenih radnika;
3. Razmatranje nacrt zakona o socialnim preduzećima;
4. Razmatranje nacrt zakona o ratifikaciji Sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Kosovo i Švajcarske Konfederacije;
5. Razmatranje nacrt zakona o ratifikaciji Sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Kosovo i Kraljevine Belgije;
6. Razno.

 

 • Sreda, 19.09.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

DNEVNI RED


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice održane: 13 i 27 jun, 4,11 i 18 jul 2018;
3. Razmatranje plana rada Komisije za jesen sesiju 2018;
4. Razmatranje u načelu Nacrt zakona o inspektoratu rada;
5. Sastanak sa UNFPA i koalicijom K-10;
6. Razno.

 

 • Sreda, 18.07.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

DNEVNI RED


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Sastanak sa sa ministrom rada i socijalnog staranja, g.Skender Reçica
- Implementacija Zakon o profesionalnom osposobljavanju, ponovnom osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa ograničenim sposobnostima;
- Implementacija Zakon o slepim licima ;
- Implementacija Zakon o penzijskim šemama finansiranim od države;
- Funkcionisanje o Ekonomsko-socjalnom Savetu;
- Rizičnim na poslu;

3. Razno.

 

 

 • Sreda, 11.07.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

DNEVNI RED


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Sastanak sa ministrom zdravstva g-din Uran Ismaili.
- Snabdevanje lekovima od esencijalnog lista,
- Proces pregledanja esencijalne liste lekova,
- Funkcionalizacija Fonda zdravstvenih osiguranja,
- Zakašnjenja procesuiranja Nacrta zakona,
3. Razno.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 13.06.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 30.05.2018 09:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 08.05.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 18.04.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 04.04.2018 10:00
   
 •  

  Plan rada Komisije za zdravstvo, rad I socijalno staranje za period oktobar- decembar 2017. godine

  Utorak, 24.10.2017 00:00 Download »
   

Kontakt

 
Shpresa Haxhijaj Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 610; 044 666 835
 
 
Muhamet Bytyçi Pozicija: Visoki zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 616; 044 265 309