Kalendar Susreta i Sednica

Sednica komisije

Komisija za prava i inteterese zajednica i povratak

Četvrtak, 09.03.2017 09:45 u sali N204

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Komisije, od 13.02.2017 godine;
3. 03/L-209 o Centralnoj banci Republike Kosova sa amandamanima funksionalne komisije sa bužet i finacije;
4. Razamatranje Nacrta zakona br. 05/L-129 o izmeni i dopuni Zakona br. 04/L-149 o izvršenju krivičnih sankcija sa amdanmanima funksionalne komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije;
5. Razmatranje u načelu Nacrt Zakona br.05/L-139 o izmeni i dopuni Zakona br. 03/L-064 o službenim praznicima u Republici Kosova, kao funksionalna komisija;
6. Razmatranje Nacrt zakona br. 05/L-127 o izmeni Zakona br. 04L-033 o posebnom veču Vrhovnog suda Kosova, o pitanjima u vezi Kosovske agencije za privatizaciju sa izveštaja ocenom funksionalne komisije za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu i industriju;
7. Razamatranje dopunskog izveštaja funksionalne komisije za kontrolu javnih finansija na Nacrt zakona br. 05/L-122 o unutrašnjoj reviziji javnih finansija;
8. Određivanje radnih grupa za nadzor Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o finansijama lokalne vlasti, po plan rada komisije za 2017 godinu.
9. Razno.

 

Zapisnik