Transkripti

  Plenarna sednica

  Petak, 30.12.2016 18:30
  D n e v n i  r e d


  1. Drugo razmatranje Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 04/L-261 o ratnim veteranima Oslobodilaèke vojske Kosova

  ZapisnikTranskript

  Elektronsko glasanje

  Tačka 1
  Tačka 1