Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Slavko Simić

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

Të dhëna personale

  • I lindur më 29.06.1984 në Mitrovicë
  • I martuar

Arsimimi

  • Fakulteti për sport dhe edukatë fizike
  • E mesme –Elektroteknik i energjetikës

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Komunë-Administratë

Gjuhë tjetër përveç amtares

  • anglisht

Adresa

  • Leposaviq

Telefoni

  • 049/568-832