Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

 • E Premte, 26.12.2014 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 303
 •  

Rendi i ditës :

 


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Mbledhja konstituive e Komisionit;
3. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Marte, 20.01.2015 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 225
 •  


Rendi i ditës :

 


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me dt.26.12.2014;
3. Shqyrtimi i draft-planit të punës së Komisionit për vitin 2015;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Marte, 27.01.2015 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës :

 


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Takimi i Komisionit me anëtarët e Komisionit të Pavarur për Media;
3. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Premte, 06.02.2015 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: S-II
 •  

Rendi i ditës :


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Takimi i Komisionit me Organizatat e Shoqërisë Civile;
3. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Mërkure, 18.02.2015 12:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 302
 •  

Rendi i ditës :

 


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Takimi i Komisionit me Bordin dhe menaxhmentin e RTK-së.
3. Të ndryshme.

 

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 • Kryetare

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e parë

  Grupi:

 • Zëvendëskryetare e dytë

  Grupi:

Anëtarët Grupi

Kontaktet

 
Drita Morina Pozita: Koordinatore e Komisionit Email-i: drita.morina@assembly-kosova.org Telefoni: 038/211-293
 
 
Mirjeta Heta Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: mirjeta.heta@assembly-kosova.org Telefoni: 038/211-302