Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Mbikëqyrjen e Agjensionit Kosovar për Intelegjencë

E Mërkure, 25.01.2017 10:00 në sallën S-II

R e n d i  i  d i t ë s:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbaleve të mbledhjeve së komisionit, të mbajtura më 17.10.2016 dhe 16.12.2016;
3. Miratimi i raportit vjetor të punës së Komisionit për vitin 2016;
4. Miratimi i planit të punës së Komisionit për vitin 2017;
5. Të ndryshme.