Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

E Mërkure, 11.10.2017 10:00 në sallën N 302

Rendi i ditës :

 

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 06.10.2017;
3. Shqyrtimi i draft-planit të punës së Komisionit për vitin 2017;
4. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil, për vitin 2016;
5. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Komisionit të Pavarur për Media, për vitin 2016;
6. Shqyrtimi i raportit vjetor të Radio Televizionit të Kosovës, për vitin 2016;
7. Të ndryshme.

 

Procesverbali