Da biste saèuvali fotografiju kliknite na "save image as "na desni klik

Download

Visoke rezolucije Niska rezolucija
Agjenda mediale e kryetari të Kuvendit të Kosovës për ditën e premte, 21 shtator 2018

Filter prema datumu

          

Tip sastanak

 • Petak, 21.09.2018 08:17

  Predsedništvo Skupštine

 • Petak, 21.09.2018 08:16

  Predsedništvo Skupštine

 • Sreda, 19.09.2018 22:13

  Predsedništvo Skupštine

 • Sreda, 19.09.2018 16:58

  Predsedništvo Skupštine

 • Sreda, 19.09.2018 16:50

  Predsedništvo Skupštine

 • Sreda, 19.09.2018 16:30

  Predsedništvo Skupštine