Kuvendi i Republikës së Kosovës

Qasja në dokumente publike

 

 

Personi përgjegjës për trajtimin e kërkesave për qasje në dokumente publike:


Burim Etemaj, Koordinator i Njësisë për Marrëdhënie me Publikun

E-mail: [email protected]

Numri i telefonit: +383 (0)38 200 10 240

 

Raporte Vjetore për Qasje në Dokumente Publike

 

FORMULAR I KËRKESËS PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE

Shkarko këtu: