Kuvendi i Republikës së Kosovës

Takimet e Kryesisë së Kuvendit

11:22 25 Mars 2024

Mbledhja e Kryesisë

Procesverbali

Mbledhja e Kryesisë

11:18 11 Mars 2024

Mbledhja e Kryesisë

Procesverbali

Mbledhja e Kryesisë