Kuvendi i Republikës së Kosovës

Takimet e Kryesisë së Kuvendit

14:00 13 Korrik 2021

Mbledhja e Kryesisë

Procesverbali

Mbledhja e Kryesisë

13:00 1 Korrik 2021

Mbledhja e Kryesisë

Procesverbali

Mbledhja e Kryesisë