Kuvendi i Republikës së Kosovës

Takimet e Kryesisë së Kuvendit

12:20 26 Qershor 2023

Mbledhja e Kryesisë

Procesverbali

Mbledhja e Kryesisë

01:20 12 Qershor 2023

Mbledhja e Kryesisë

Procesverbali

Mbledhja e Kryesisë