Kuvendi i Republikës së Kosovës

Takimet e Kryesisë së Kuvendit

10:00 29 Shtator 2021

Mbledhja e Kryesisë

Procesverbali

Mbledhja e Kryesisë

01:00 13 Shtator 2021

Mbledhja e Kryesisë

Procesverbali

Mbledhja e Kryesisë