Kuvendi i Republikës së Kosovës

Takimet e Kryesisë së Kuvendit

11:00 26 Shtator 2022

Mbledhja e Kryesisë

Procesverbali

Mbledhja e Kryesisë

11:00 12 Shtator 2022

Mbledhja e Kryesisë

Procesverbali

Mbledhja e Kryesisë