Kuvendi i Republikës së Kosovës

Takimet e Kryesisë së Kuvendit

11:00 9 Gusht 2021

Mbledhja e Kryesisë

Procesverbali

Mbledhja e Kryesisë

03:00 4 Gusht 2021

Mbledhja e Kryesisë

Procesverbali

Mbledhja e Kryesisë