Kuvendi i Republikës së Kosovës

Analizë buxhetore​

Analizë buxhetore​ - Trendet buxhetore ne Projektligjin e Buxhetit per vitin 2021

Analizë buxhetore - Përspektiva gjinore në Projektligjin për Buxhetin 2021

Analizë buxhetore - Përspektiva e të rinjëve në Projektligjin për Buxhetin 2021