Kuvendi i Republikës së Kosovës

Prokurimi

Njoftime

Përshkrimi i çmimit - Pajisje për Sallën Plenare - 101-21-2901-1-1-1 (KU101 21 010 111)

e enjte,27 Maj, 2021

Dosja e tenderit - Pajisje për Sallën Plenare - 101-21-2901-1-1-1 (KU101 21 010 111)

Raporte

e hënë,15 Janar, 2024

Planifikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2024

e hënë,16 Janar, 2023

Planifikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2023

e mërkurë,19 Janar, 2022

Planifikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2022

Kontrata

e enjte,11 Janar, 2024

Kontrata - Servisimi i automjeteve - Lot IV - 101-23-10766-2-2-1

e premte,15 Dhjetor, 2023

B52 Njoftimi për nënshkrim - Audio mikser - 101-23-13879-1-4-7 (KU101 23 039 147)

e enjte,16 Nëntor, 2023

Kontrata - DCN dhe AUDIO -VIDEO -101-23-10918-2-2-1 (KU101 23 035 221)

e premte,10 Nëntor, 2023

Kontrata - Furnizimi me bateri për UPS- 101-23-11191-1-3-6 (KU101 23 036 136)

e enjte,21 Shtator, 2023

Kontrata - Shërbime të transportit ajror - bileta - 101-23-8185-2-2-1 (KU101 23 034 221)