Kuvendi i Republikës së Kosovës

Prokurimi

Njoftime

Përshkrimi i çmimit - Pajisje për Sallën Plenare - 101-21-2901-1-1-1 (KU101 21 010 111)

e enjte,27 Maj, 2021

Dosja e tenderit - Pajisje për Sallën Plenare - 101-21-2901-1-1-1 (KU101 21 010 111)

Raporte

e hënë,15 Janar, 2024

Planifikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2024

e hënë,16 Janar, 2023

Planifikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2023

e mërkurë,19 Janar, 2022

Planifikimi përfundimtar i prokurimit për vitin 2022

Kontrata

e martë,14 Maj, 2024

Kontrata & kushtet speciale & anekset e ndërlidhura - 101-24-4341-2-2-5/C134 (KU101 24 023 225)

e martë,14 Maj, 2024

Kontrata & kushtet speciale & anekset e ndërlidhura - 101-24-4341-2-2-5/C133 (KU101 24 023 225)

e mërkurë,08 Maj, 2024

Kontrata - Përzgjedhja e një eksperti të jashtëm - 101-24-2761-2-3-6 (KU101 24 010 236)

e mërkurë,01 Maj, 2024

Kontrata - AKZ - 101-24-2273-2-2-1 (KU101 24 001 221)

e martë,02 Prill, 2024

Kontrata - Furnizimi dhe montimi i ulluqeve - 101-24-1364-1-3-6 (KU101 24 011 136)