Kuvendi i Republikës së Kosovës

Seancat

Kuvendi i zhvillon punimet sipas një kalendari, të propozuar nga Kryesia, në konsultim me Qeverinë, me kryetarët e grupeve parlamentare dhe me kryetarët e komisioneve parlamentare.

Mbledhjet plenare të Kuvendit mbahen zakonisht dy herë në muaj dhe java plenare fillon ditën e enjte. Kryesia e Kuvendit e cakton datën dhe vendos për rendin e ditës së mbledhjes së Kuvendit.

Plenare 04 Tetor 10:15 Transkript Shih Vendimet
Rendi Ditës
Plenare 20 Shtator 10:00 Transkript Proces Verbali Shih Seancën
Rendi Ditës